You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Tüm Uydu Cihazları İçin Biss Girme Yöntemi

Tüm Uydu Cihazları İçin Biss Girme Yöntemi

Administrator
Tüm Uydu Cihazları İçin Biss Girme Yöntemi
:::NEXT MODELLER İÇİN:::::
Next 2000 Süper Pluslar İçin (CX-CIS-DPCIS)
Emu Key Bölümün’e Girin Mavi Tuş İle Biss bölümüne gelin Kırmızı tuşla ekle yapın
BissID: 1FFF
Biss Freq 11862
Biss Symbol: 27500
Biss Polarite: Hor
Key Değeri : 10 00 00 00 00 00 00 00

-----------------------------------------------

Next 2000 Inf - Fmb ve X Plus Serisi
Menü>>CI Sistemi>>Biss>>Yeşil tuşla yeni Key ekleyin
Biss ID: 1FFF
Frekans: 11862
Sembol Rate: 27500
Polarization: Hor
Key: 10 00 00 00 00 00 00 00 yapın Kırmızı tuşla kaydedin

---------------------------------------------------------

Next 5000-5500-6500-7500 Serisi

Biss Key bölümüne şu şekilde girin.
Menü>>Tercihler>>Lisan Seçimi>>Kırmızı>>2528>>Sarı Tuş
Provider: 01 18 62
Key: 0F
Key Data: 10 00 00 00 00 00 00 00

-----------------------------------

Next 8000 X-Cam Serisi

Biss menüsüne girin. Sonra Kırmızı tuşa basıp en üst bölümü : 10 00 00 00 00 00 00 00
--------------------------------------------

Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
Menü 7799>>Kod Düzenle Biss ilk satırına güncel Keyi
girin Ok.
1FFF00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

------------------------------------------

Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
Sar>>Mavi>>Yeşil>>Menü, 25000 serisi için Sarı>>Exıt>>Kırmızı>>Menü tuşlayın Biss menüsüne
001FFF 00 10 00 00 00 00 00 00 00 şeklinde girin.

--------------------------------------------

NextStar Key Girişi
Menü>>Ayarlar>>Kullanıcı Ayarları>>9844>>Biss Provade yazan yere Star Olarak ismini Yazın
Altına 10 00 00 00 00 00 00 00 yazın Ok>>Exit Star Ok.
-------------------------------------------------

:::::::::::::::::::YUMATU UYDULAR İÇİN
Yumatu MX FTA-CI ve Reader Combo Serisi
eski
Biss bölümünde 7. sırada bulunan satırı 001FFF-00-10 00 00 00 00 00 00 00 yapın.
yeni
herhangi bir kanalda iken 9339 tuşlayın açılan menüden key edit üzerine gelin ok basın biss üzerine gelin ok basın Yeşil tuşa basın 
Caıd rovıderıd.. frekans..Type:.......key data
2600 :0005de.....: 11862...:key8: 10 00 00 00 00 00 00 00
girin kaydetmek için ok basın exıttan çıkın
p- = A 
p+ = B
Kırmızı tuş= C
Yeşil tuş= D
Sarı tuş = E
Mavi tuş= F harflerini yazar noları yazmak için 0-9 tuşları kullanılır

Yumatu 8000 Serisi; Biss bölümünde 7. satırı Ident’ini 001FFF Ok
YUMATU YT 8500CI: menü+Kurulum+0000 OK
YUMATU: x100 x200 x300 kanal seyrederken 9339 tuş.

---------------------------------------------------

Hyundai HYDC 300 Serisi Biss Girişi
Menü
Kullanıcı Ayarları
Ebeveyn Kilidi>>9911
Kırmızı Tuş
Constant Bölümü
En üstteki bölümü
00: 10 00 00 00 00 00 00 00
01: 10 00 00 00 00 00 00 00
Şeklinde Değiştirin.

------------------------

ONWA X-4 Serisi Biss Girişi:
Menü>>9317>>Menü
En Baştaki Satırı
012002 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Şeklinde Değiştirin.

-----------------------

STARSAT BİSS GİRİŞ
Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
Kanal üzerinde Menü Kırmızı tuşa basın. 10 00 00 00 00 00 00 00 yazıp Done’ ye basın Ok

-------------------------------------------------

Termal 1900CI Serisi
Menü 19370 yazın.Çıkan yere 2486 yazarsanız Key bölümü aktif olur. Burdan Oyun>>Kod Düzenle
sonra Biss bölümünde 01 olan yere 10 00 00 00 00 00 00 00 girin
Termal Olimpia Serisi
Biss bölümüne 00001FFF : 10 00 00 00 00 00 00 00 bu satırı girin.
Diğer (00001FFA :??????????) satırı silin. O zaman Star açılaçaktır.Bu satırı
silmezseniz Star’ı seyredemezsiniz

------------------------------------------------

Amstrad Serisi
Kumandadan Menü tuşuna basın. Buradan "Kurulum"u seçin, daha sonra Key değiştirme
bölümünü seçin. Çıkan harflerden B-Code seçiyoruz.
Buraya key. 001FFF 00 10 00 00 00 00 00 00 00 giriyoruz.
AMSTRAD , HERZ, ECHOSAT KEY AÇMA TALİMATI

Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok
Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir
Amstrad Serisi
Menü + Kurulum + KEY değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 10 00 00 00 00 00 00 00 girin
AMSTRAD Croma Line:
Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
AMSTRAD 16100 PLUS
Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin
39. UNKOWN yazan yere 012002 0F 10 00 00 00 00 00 00 00 girin

----------------------------------

Kyoto Serisi
Herhangi bir Biss şifresi hanesine girin.Burdaki 00 Keyi 01 yapın 10 00 00 00 00 00 00 00 girin.
Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600 ’ler için;
STAR üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
Ca ID : 26
Provider ID : 1F FF 00
Key IndeX : 00
Key : 10 00 00 00 00 00 00 00
daha sonra ok tuşu ile çıkış yapın

-------------------------------------

GOLDMASTER MODELLERİ
SAT-80800CISAT-4150VFTA-SAT-4350FTA-SAT-9100VFTA-SAT-9400FTA-
SAT-9400VCI-SAT-9700CIM-SAT-10100VFTA-SAT-10400VCI-SAT-10400FTA-
SAT-54000FTA-SAT-54000CI-SAT-55000FTA-SAT-55000CI-SAT-55000SFTA-
SAT-57000FTA-SAT-57000CI-SAT-57000SFTA-SAT-60200FTA-SAT-60400CI-
SAT-60900CIM-SAT-64000FTA-SAT-64000CI-SAT-65000FTA-SAT-65000CI-
SAT-67000FTA-SAT-67000CI-SAT-75000FTA-SAT-75000CI-SAT-77000FTA-
SAT-77000CI-SAT-79000FTA-SAT-79000CI-SAT-85000FTA-SAT-85000CI-
SAT-87000FTA-SAT-87000CI-SAT-89000FTA-SAT-89000CI-
RD 6000FTA-RD 6000CI-RD6000SKY-DM-4500VFTA-DM-5300VCI-
TF-4000F-TF-5000FTA-TF-5000CI-TF-5000SKY-TF-5200CI-TF-6100FTA-SAT-4400CIP (J)-
SAT-9600CIP (J)-DM-5300CIP (J)-TF-3000CIP-SAT-4100FTA 12v (J)-SAT-4150FTA (J)-
SAT-4200FTA (J)-SAT-4300CI (J)-SAT-9200FTA (J)-SAT-9400CI (J)-SAT-9500CIM (J)-
SAT-10400CI (J)DM-5300CI-TF-3000CI-TF-3000CIM-TF-3000FI-TF-3100FEI-TF-3300F-TF-3400CI

Modellerinde Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız, Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız,
karşınıza gelen menuden Set To Default seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz
Ok seçeneğinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak Key. menüsünden çıkın Star üzerinde 10 sn bekledikten sonra açılacaktır..
SAT-11200 FTA-13200 FTA-MS 120 FTA-SAT-11300 CI-13300 CI-15300 CI-MS 130 Ci-SAT
11300 FTA-30300 FTA-SAT-11400 CIM-13400 CIM-15400 CIM-MS 140 CIM-SAT-20200 FTA-SAT-20300CI
SAT-20400 CIM-SAT-30300 CI-SAT-30300 SKY - 30400 SKY-30700 SKY-SAT-30700 FTA-SAT-30700 CI SAT-30700 MX Modellerinde Kumanda üzerinden Menu Kullanıcı ayarları seçeneği üzerinde 6382 tuşlayınız Key.
Menusu açıldıktan sonra kumanda üzerinde bulunan TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu Key.
bölümünün No : 001 Provider : 000100 index : 00 satırı üzerinde ok tuşuna basınız karşınıza gelen menuye 10 00 00 00 00 00 00 00
Keylerini giriniz ve Keyleri girdikten sonra menu üzerindeki Ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak çıktıktan sonra
izlemek istediğiniz Star hemen açılacaktır Goldmaster SAT-40100 FTA-SAT-40100 CI-SAT-056320 CI-SAT-68000 CI-SAT-40100
SKY-SAT-40200 SKY Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız
Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz daha sonra
Varsayılanları geri yükle seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan
pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra Kod Düzenle menusu üzerinde Ok tuşuna basınız açılan pencerede 0000 tuşlayınız
daha sonra açılan Key. Menüsünde kumanda üzerinde bulunan sağ sol tuşlarını kullanarak key.
Menusune geliniz B1FFF 10 00 00 00 00 00 00 00 Key. satırı üzerinde Düzenle kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basınız
ve Provider-ident bölümü üzerinde iken kumanda üzerindeki Ok tuşuna basınız ve 00001FFF yazınız ve kumanda üzerindeki exit tuşu ile çıkınız... SAT-40400 FTA-SAT-40400 CI
Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz
daha sonra ke.y. sıfırla seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız
ve menuden çıkınız 10 saniye bekledikten sonra Star açılacaktır
14200FTA 14300CI 14400CIM 14700FTA 14900FTA
Kumanda üzerinden Menu Smartcard menusunde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız
Reset Data seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız key. Seçeneği üzerine gelin ve tekrar kumanda üzerinden ok tuşuna basınız.
Reset Key.1 Key mesajı geldikten sonra kumanda üzerinden ok tuşuna basınız daha sonra kumanda üzerinden exit tuşuna basarak Star üzerine gelin...

------------------------------

TOPFİELD MODELLER
TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra
kumanda üzerinden menu tuşuna basınız sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde10 saniye
bekledikten sonra kanal açılacaktır...

------------------------------------------------

TECHSTAR CİHAZLAR İÇİN:
Techstar 9000 STAR TV Key Girişi
K.E.Y. bölümüne girin biss üzerinde ok
10 00 00 00 00 00 00 00 yapın ok
Techstar
Emuya giriş
Menü
Alıcı Bilgisi
OK
1111
Techstar 9000 neotion emü girişi farklı herhangibi kanalda iken kırmızı bas ve 8888 yaz ok
CİHAZDA MENÜYE GİRİYORUZ : SIRASIYLA SİSTEM AYARI,KOD DÜZENİ VE SARI TUŞA BASIP PROGRAMI AKTİF HALE GETİRİYORUZ

-------------------------------------------

BOTECH MODELER
Botech 7300XFTA USB de:
Menü basın seçenekler üzerine gelin 7799 tuşlayın alta kod düzenle bölümü çıkar....
Biss bölümüne gelin ve en üst satıra 10 00 00 00 00 00 00 00 yazın
Botech 7200FTA da:
Menü 7799 u tuşlayın sonra gereçler ve oyunlar menüsüne girin en altta kod düzenle bölümü çıkacaktır....
Biss�e gelin ve en üst satıra 10 00 00 00 00 00 00 00 yazın

--------------------------------------------

Dreambox 500 MODEL
.var/Key aç Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

Star için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
Key Değeri: 10 00 00 00 00 00 00 00 (eğer 12 hane varsa 10 00 00 00 00 00)
Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.

------------------------------------------

Kaon MODELLER İÇİN
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu’yu tuşlayarak key menüsünü açın ve Biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
000000 05 10 00 00 00 00 00 00 00 Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız

-----------------------------------------------

Redline serileri için
Menü>>Kurulum>>Uydudan Güncelleme>>Ana SW üzerinde OK bas
--------------------------------------------------

Finest Max Star Biss Key girişi
Menü>>8888 yapıp Key tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz.
Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..
21 numaralı satır 11862 00 10 00 00 00 00 00 00 00 olarak değiştiriniz...
Finest Plus Star Biss Key girişi
8282 yapınız Key sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön
tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır...
Okeyleyin ardından 00 dan sonra 10 00 00 00 00 00 00 00 tuşlayıp Key menüsünden çıkınız.
---------------------------------

Korax 15100 - 16400 MODELLER İÇİN

Pin kodu: 2142
Emu aktif etme: Menü+2580
Emu giriş: 0 Tuşuyla
Biss yazma: Kanal üzerinde iken Menü+Kırmızı tuş
Korax 3100 - 4400
Pin kodu: 9135
Emu giriş: Herhangi bir kanal üzerinde iken 7777

-------------------------------------------------

SHADOW DİGİTAL FTA ve CI MODELLER:
Normal kanalda iken 7777 yaz .Sistem kuruluyor yazısı çıkınca key aktif hale geçiyor.
Key girme menusu ise 0 tuşuna 3 saniye basılı tutunca key menüsü geliyor
shadow receiver ların yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı

tuş gelen bölüme 8954 yazıyoruz şifreleme sistemi açılıyor..

----------------------------------------------------

satcom ftabiss girişi
menü ok kurulum ok 0937ok code ok
biss ok 10 00 00 00 00 00 00 00 keyi girin iki defa ok tuşuna basın ve hafızaya alın.

----------------------------------

WİLSMANN
Menü - Tercihler - Dil Lisanı - Kırmızı - 2528 - Ardından 9999

-----------------------------

Telefunken Au 100
menü 19370 ve 2486 sonra oyunlar kısmına giriyoruz

--------------------------------------------

TELETEK cihazlar için.
KEY girme işlemi:
Önce FAV tuşuna, sonra ara vermeden 4, 3, 2 ve 1 tuşlarına basın.

------------------------------------

Supermax BİSS GİRİŞ
Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790

------------------------------

ORIENT BİSS GİRİŞ
Menu 2580 back sonra (0) ’a bas
--------------------------

UNİCELL 3000 FTA 3500 CI BİSS GİRİŞ

Menü+yapılandır+alıcı bilgisi ok+9999

-----------------------------------

PACE 6000 dcı emu aktif etme
kanal üzerinde + 8888
keymenü görme:7777
master şifrede:5518
PACE 13000 dcı+s emü aktif etme
kanal kiliti+2958+menü
-------------------

planet KEY menüsü giriş
cihaz bilgisi+sarı+7799+common interface+edit code
-------------------------------------

Drake Dsr 500 Ci Bİss GİrİŞ
kumandada soru işareti tuşu var ona bass ve bissleri gir.
--------------------------------------------

Decktron 95000 FTA+USB için :
Menü + Kırmızı tuş
Açılan pencerede ilk haneyi 1 yap.İşlem tamam.
----------------------------------

CREA R7 ve 50000 modellerinde;
Kumandadan mavi tuşa basılarak KEY menüsü aktif hale getirilir.
BI SS menüsü açılarak şifreler girilir ve kaydedilir.
Eğer sonuç alınamazsa�
Menü + 9999 tuşlanır.
Sonra kumandadan mavi tuşa basılarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
CREA R7 modellerde mavi tusa basın ve bi ss bölümüne girin
Bu bölümde 01 deki kanal kalsın
uydu bölümünden türksat 1c seçin
TP bölümüne STAR TV frenkansını girin 11862 27500
VİD PİD bölümüne 8191 yazın
KEY bölümüne 10 00 00 00 00 00 00 00 girin, EPG tuşuna basın hafızaya alın ve Exit ile çıkın.

-----------------------------------------

ECHOSAT, AMSTRAD , HERZ KEY AÇMA TALİMATI
Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok
Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir

---------------------------------------------

DİGİSTAR 5250 (TELETEK, BAFF 3800 ,PİLOT 7000 )
Mavi menü için FAV+4321 tuşlayın,Yeşil menü için SAT+5555 tuşlayın
Gelen menüden Bİ SS alanını açın ve 00 01 00 alanına girin
00 ve 01 satırlarına 10 00 00 00 00 00 00 00 yazın onaylayın ( başka bir kanal üzerine geçerek tekrar izleyeceğiniz kanala gidin )
--------------------------------------------

Supermax BİSS GİRİŞ
Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790
------------------------------

ARÇELİK BEKO BİSS GİRİŞ
Arçelik - beko 500
Otomatik olarak şifre çözülüyor.
Eğer çözülmez veya şifre değişirse şifreli kanal açıkken kumanda dan "6969" girin çıkan "pass" penceresinde "8282" yazın ok.
ARÇELİK-BEKO 500DCI
(Flash Değişimi Yapılmışsa)Menü+Sistem ayarları+121
ARÇELİK-BEKO 510 DCI
Şifreli kanalları izlemek için şifreli kanal üzerindeyken 6969 tuşla 2-3 sn.
bekle, açılan pencereye 8282 yaz, kanal açılacaktır.
emulatörü görmek, key girmek ya da güncellemek için 69698282 yazın.
Cihazın elektiriğini kestiğinizde emulatör pasifize olur, tekrardan 6969 bekle 8282..
ARÇELİK 520 DCI
Yeşil+Kırmızı+Sarı ard arda tuşlanır.
ARÇELİK BEKO 620 FTA
MENU KIRMIZI TUŞ KEY YAZ OK DE İŞLEM TAMAM.

------------------------------------------

SUNNY VE KAON stream SERİLERİ biss giriş
Kaon- sunny-stream menü
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu’yu tuşlayarak key menusunu açın ve biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
000000 05 10 00 00 00 00 00 00 00
Animasyonlu menülerde ise;
sarı+exıt+kırmızı+menü
Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız.

--------------------------------------------

VESTEL TÜM SERİ BİSS GİRİŞ
aphro menüler için kumandadan kumandadan menü 6666666 tuşalyın B.I.S.S Satırına gelip aşağıdaki k.e.y i girin
1FFF 01 indexi bu şekilde olacak
10 00 00 00 00 00 00 00
Vestel Mavi Menüler için ise emu yazılımı yüklü ise kumandadan
Menü 1903 tuşlayın B.I.S.S satırına gelin aşağıdaki k.e.y i
10 00 00 00 00 00 00 00
olarak girin

---------------------------------

SANSUİ BİSS GİRİŞ
Menüden kuruluma basın 0937 yazın

------------------------------

NETA BİSS GİRİŞ
Troya
Fabrika Sifresi : 1234
Master Password : 1630
KEY Menusune Giris : 0-Epg
TROYA II
Fabrika Sifresi : 0000
Master Password :3333
KEY Menusune Giris : 0-Sat
Diger Tum Modeller
Fabrika Sifresi : 1234
Master Password : 5943
KEY Menusune Giris : 0-Sat

--------------------

Asahi 10100 fta
Yükleme bittikten sonra receiveri fabrika ayarlarına getirin.
Dil ayarlarını türkçe yapın
Şifrelemeyi aktif hale getirmek için ana menüdeyken kumandanın sırayla 2 3 5 6 tuşlarına basın.
Oyun menüsüne girin. Bu menüye ilave 5 (edit key) ve 6 ( load default key )
ilavesi olacak. Şifreleri 0000 dır. Edit key bu menü değişen şifreleri el ile yazmak içindir.
asahi
menü - 2356 - ok - sayfa açma - menü - oyun - sat kEy - ok

-----------------------------------

benjamin dsr 8000 10 10 00 00 00 00 00
8280 ile biss menüsü açılıyor.

-------------------------------

Trİdent BİSS GİRİŞ
menu yani ana menüdeyken 7799 yap code edit bölümü çıkar.
fabrika kodu:1250.
--------------------------

Focus Serisi
Menü+kırmızı tuş açılan pencereye bu kodları gir ok 10 00 00 00 00 00
---------------------------

ACIKO 2003 Fta
ACIKO 2003 Fta: Emuyu aktif etmek için, kanal üzerindeyken "seri" biçimde Mavi tuş ve 0000
Kod Düzenleme Bölümüne Giriş Kodu:"0000"(Default değeri)
--------------------------------------------------------------------------------------

wodex MODELLER
Wodex uydu alıcıları key ve master kodları
wodex wx1000fta key aktif etmek için
menü+tvsistemi+0000
wodex wx1000fta masterkodu
3329
wodex wx3000cai key aktif etmek için
menü+kullanıcı ayarları+4520
wodex wx3000cai master kodu 1250

-----------------------------------

taplin 9000 veya 9001 biss giriş
taplin 9000 veya 9001 menu t.v. sistemi düzen kırmızı biss yeşil ekle

-----------------------------------

Atlanta biss giriş
Kanalın üzerindeyken Menü + Bilgi giriniz.
Keyi değiştirmeden key seçeneğine gelin okey tuşuna basın. F2 ile düzenleme kısmını seçin.
ve 16 10 00 00 00 00 00 00 00 girin.
Okey tuşuna basın. Alt satırınada aynı şekilde giriş yapın. Kayıt ederek çıkın.

--------------------------

Baff cihazlar için biss giriş
Baff 3800--3900 lerde biss girmek
3. satıra girmeniz gerekir herzaman için. aynı yere ntv keyini ekleyebilirsiniz...
yeşil menü sat 55555
mavi memü fav 4321
bisss okey
000100 ok.
3. sıradaki 00
BAFF 6000
oncelikle cihazindan 9339 tuslayip key edit bolumune girmek.
ordan nagravision bolumu acin alt kisimda bosluk olan yere yesil tusa basin
acilan yerin basina 2600 yazin ikinci kismi ise 002600 yazip okeyleyin
daha sonra key bolumunun alt kisminda biss bolumunun acildigini goreceksiniz.
oraya gelip okey yapin acilan sayfaya yesil tusa basin ilk kisim ayni kalsin
ikinci kismi 00000c yazin ucuncu yere ise frekens bilgisini girin
11862 sonrasi star biss keyini yazin ve okeyleyin cikin iste bu kadar iyi seyirler

-------------------------------

Humax 5400 için
Var olan keylerden birini 10 00 00 00 00 00 00 00 olarak değiştiriniz.
caid değerlerini 1fff yapınız.
Daha sonra 11862 H 27500 frekansı üzerinde 30 sn kadar bekleyiniz.

----------------------------------------

PREMİER BİSS GİRİŞ
1- Cihaz açık iken "Menü" tuşuna basın 6.Ebeveyn kontrolünün üzerine gelin OK demeyin .
F
2- "Info" tuşuna basın, Receiverin göstergesinde " H " yanar.
"9876" tuşlarına sıra ile basın.Bu şekilde şifre işlemleri menüsüne ulaşırsınız.

--------------------------------------------

Bütün Amstrad Biss GİRİŞ
AMSTRAD , HERZ, ECHOSAT KEY AÇMA TALİMATI
Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok
Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir
Amstrad Serisi
Menü + Kurulum + KEY değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 geçerli şifreyi girin
AMSTRAD Croma Line:
Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
AMSTRAD 16100 PLUS
Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın
sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin
39. UNUKOWN yazan yere 012002 0F geçerli şifreleri girin.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren ForumCenneti sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.